Нотатки з вивчення Біблії

“Вступ до біблійних наук” о. Тараса Барщевського містить комплексний аналіз творення християнського канону й історичного тла, в якому цей процес відбувався. Особливо докладно розглядається Біблія як джерело віри в сьогоднішній Церкві. Крім того, чимало уваги приділено цілому багатству біблійних жанрів і стилів.

ЗМІСТ

Розділ І: ПЕРЕДМОВА

Розділ II: ЗАГАЛЬНИЙ ВСТУП

Розділ III: БОЖЕ СЛОВО ПРИСУТНЄ У СВЯТОМУ ПИСЬМІ

Розділ ІV: КАНОН СВЯТОГО ПИСЬМА

Історія Канону

Розділ V: ІСТОРІЯ ІЗРАЇЛЮ: ВІД ПОЧАТКУ ДО ВАВИЛОНСЬКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ

Розділ VI: ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ ЮДАЇЗМУ В ЕЛЛІНІСТИЧНУ ДОБУ

Розділ VII: НАРИС ІСТОРІЇ ПЕРВІСНОЇ ЦЕРКВИ

Розділ VIII: РЕЛІГІЙНІ РУХИ ТА ДУХОВНІ ТЕЧІЇ В ЮДАЇЗМІ НОВОЗАВІТНЬОЇ ДОБИ

Групи і спільноти палестинського юдаїзму

Розділ ІX: БІБЛІЙНА ГЕОГРАФІЯ

Попередній запис

Посібник для тещ-свекрух

Наступний запис

Якщо в подружжі криза