Про освіту

Про те, як вибрати професію

От стрілило до голови, і я собі сказав: «Хочу бути астрономом». Але я абсолютно не маю здібностей у тому напрямі. І якби я став астрономом, то була би справді трагедія. Тож є перша важлива річ – треба усвідомити свої таланти.

Друга річ – усвідомити свої бажання.

І надзвичайно важливий елемент – порадитися. Почути думку інших людей. Насамперед батьків, родини, знайомих. Батьки бачать нас. Які мають досвід – бачать. Але треба тут батькам бути також второпними. Бо інколи, на жаль, буває, що батьки впираються. І батьки, і кожна інша особа, яка радить, повинна радити реалістично. Одне слово, молода людина повинна бути відкрита у своєму шуканні.

Про лідерів

Це особливий тип обдарованих людей, які мають талант провадити інших і відповідати за них. Такі особистості є в кожній ділянці людського діяння, особливо в бізнесі, політиці та соціяльних інституціях. Господь Бог дає покликання й таланти, і не важливо, в якій сфері це відбувається – науці, культурі, політиці. Коли ми говоримо про світ бізнесу, то дуже великою рідкістю є наявність таких бізнесменів, які можуть створити великі міжнародні підприємства. Кожний має своє покликання, і всі вони є різними.

Про університет

Університет – це глибоке розуміння великих цінностей. Розуміння, виплекане мисленням, працею, студіями, особистим пережиттям, обміном думок та поглядів, часами навіть і суперечкою, але в сумі воно дає глибоке розуміння основних цінностей нашого людського існування, коли ми пізнаємо, що це є Правда, що це є Краса, що це є Добро, і вчимося розпізнавати, відділяти правду від фальші, красу від погані, добро від зла. Пізнання цих найважливіших цінностей і є віддзеркаленням самої Божої природи в нас у контексті нашої культури.

На жаль, у нашу добу поширилася думка, немовби Університет – це така вища школа, яка дає нам конкретне знання, яка забезпечує нам престижне вміння, матеріяльні, часові блага, яка дає нам змогу мати кращі заробітки… Правдивий Університет дивиться на людину як на понадчасову вартість, бере до уваги її гідність, її права, її обов’язки. І щойно на тлі такого сприйняття людини – найкращого Божого витвору – розглядаються її можливості в сьогоденні й у майбутньому. Не саме знання чи вміння щось зробити, щось випродукувати, а розуміння, звідки походить і куди йде людина, розуміння глибин і висот, яких людина може сягнути, – це і є ціль та зміст університетської науки.

Про інтернет

Проблема інтернету в тому, що ми не можемо визначити, що це: інформація чи формація? Сьогодні навіть діти володіють великою кількістю інформації, знають ті речі, про які я в дитинстві навіть не підозрював. Але вони не знають, що з цим усім робити.

Люди відвикають думати – це фундаментальна проблема. Проблема завжди в людині, а не в інтернеті…

* * *

Мені здається, що якби Ісус Христос був із нами і проповідував би в наш час, Він би, ймовірно, використовував інтернет. І я б не стримував прагнення до прогресу, навпаки, заохочував би. Але вживати його треба чесно, на користь і не витрачати більше часу, ніж потрібно. Церква не повинна боятися інтернету. Боятися треба зловживання інтернетом, адже там, крім хорошого, є і багато поганого: дитяча порнографія, насильство, брутальність. Та ж агресія, насильство існують і на телебаченні, але ми не викидаємо телевізора.

Попередній запис

Про молодь і покликання в житті

Наступний запис

Про страх і святість